Thursday, July 24, 2014

עוגיית מזל - Fortune Cookies

היום אכלתי עוגיית מזל וזה המסר שקיבלתי...
אחלה מסר, אבל...היי...מחר יום שישי... :-( 

המסקנה:

פתגם סיני עתיק אומר:
אל תאמין אף פעם למה שפתגם סיני עתיק אומר !!!