Thursday, April 28, 2011

זריחה הר גמל

5:45am  מצפה רמון, הר גמל, צועדים בקור מקפיא במעלה ההר לצפות בזריחה מהדבשת.

 HERE COMES THE SUN - BEATLES
Wednesday, April 27, 2011

אנה אפעה ?

המקום: טיול ב"עין עבדת" בדרום הארץ בחופשת הפסח.
האירוע הטראומטי: כמעט ודרכתי על נחש אפעה, אשר התמקם לו בין הסלעים.

בעודי נסה בבהלה וזועקת "נחש, נחש..." הזוגי התעקש לצלם את חיית המחמד.

מעניין מי נבהל יותר, הוא או אני ?