Tuesday, November 23, 2010

חגורה אהובה שלי

חגורה שכבשה את ליבי במבט ראשון, בליל מתקתק של צבעוניות אקראית, אשר יוצרת רצף הגיוני ו"מקפיצה" כל מראה קזואל ואיתו את מצב רוחי. אני רוצה לקוות, שאין שנייה לה, אך במידה ויש לה אחות תאומה זהה, הייתי שמחה לפגוש אותה ברחוב באקראי.

חגורה "JACOBI BELTS".No comments:

Post a Comment