Wednesday, March 23, 2011

TETRIS

פורים 2010, תחרות תחפושות קבוצתית.

משמאל לימין - חני, אירן, שרה, אני ורינת לוקחות ב"הליכה" את המקום הראשון.התחפושת נבנתה בהתאם למצגת הנפלאה הזו "הוראות להכנת תחפושת Tetris". 

No comments:

Post a Comment