Wednesday, April 27, 2011

אנה אפעה ?

המקום: טיול ב"עין עבדת" בדרום הארץ בחופשת הפסח.
האירוע הטראומטי: כמעט ודרכתי על נחש אפעה, אשר התמקם לו בין הסלעים.

בעודי נסה בבהלה וזועקת "נחש, נחש..." הזוגי התעקש לצלם את חיית המחמד.

מעניין מי נבהל יותר, הוא או אני ?No comments:

Post a Comment