Saturday, December 10, 2016

Hanukkah scarf

המוח היהודי ממשיך להמציא לנו פטנטים 😂

בן זוגי השתתף בארוחת צהריים עם לקוחות, אחת הלקוחות נעטפה בצעיף צבעוני ואשת המכירות החמיאה לה על הצעיף. הלקוחה ענתה שזה ״Hanukkah scarf", כלומר "צעיף חנוכה". הוא היה בטוח שהוא לא שומע טוב, אבל אז הלקוחה סיפרה בהתלהבות שהיא ביקרה בשנה שעברה בכריסטמס בניו יורק ויש חג בשם חנוכה, שבו היהודים מדליקים נרות צבעוניים והיא קנתה למזכרת צעיף חנוכה בצבעי הנרות. רעיון מדליק 💡

חג חנוכה שמח 💗


👸

No comments:

Post a Comment