Wednesday, October 13, 2010

אהבת ילדות (גיל 8)

אתמול בני בן ה-8 כתב שיר על אהבה,
שיר תמים וילדותי (עם הרבה "אז"),
אולי אנחנו המבוגרים מסבכים כל כך את הדברים הפשוטים ?

למה שלא תאהב? מאת: לימלים

אם אתה רוצה לאהוב
אז תאהב את מי שתרצה
אז למה שלא תאהב
אם אתה מאוהב בלב ?

אהבה זה סופר כח שיכול להיות בגוף,
אז למה שלא תרצה לאהוב ?נמסתי...

No comments:

Post a Comment