Thursday, October 27, 2016

יבשת NO WORRIES

טוויסט בעלילה...(תחושות מה-23/12/15)

הבוקר קמנו לבוקר מפתיע ומשמח  - טסים לאוסטרליה !!!
קיבלנו ויזה !!! CHRISTMAS PRESENT
הלם, שוק מהול בפחד, בלבול, מה עושים עכשיו? זה אמיתי ? להתפטר היום ? לעכל קודם? ממה מתחילים?
החלטנו להתגלגל ולראות איך היום.
שנינו הודענו על הבוקר למקומות העבודה על המעבר הצפוי, זה בהחלט משחרר לחץ ועוזר להבין ולעכל שזהו - יוצאים לדרך.

עדיף כשלון מפואר מחלומות המגירה  (דודו טסה)

7/2/16 יצאנו ליבשת  NO WORRIES
No comments:

Post a Comment